Δελτίο Τύπου
 
 
Με «ατζέντα» ανάπτυξης και πολιτισμού η συνάντηση που είχε στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρδιτσιωτών Αττικής, Λάζαρος Καραούλης με τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Γιάννη Σελίμη. 
Στη συνάντηση των δυο Αργιθεατών, έμφαση αποδόθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης που παρέχονται μέσω ΕΣΠΑ για την Ανατολική Αττική και συγκεκριμένες στοχεύσεις της Περιφέρειας για την περιοχή, σε συντονισμό με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινωνικούς φορείς. 
Στη συζήτηση για θέματα πολιτισμού συμμετείχε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας, δημοφιλής ηθοποιός, Χάρης Ρώμας, με εξειδικευμένη ενημέρωση για τις εκδηλώσεις που προετοιμάζονται από την Περιφέρεια στο πλαίσιο του «πολιτιστικού καλοκαιριού», αλλά και τις δράσεις που μπορούν να αναπτύξουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Go to top